Σχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων

Σχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων
Χειμερινό εξάμηνο

Πληροφορίες Μαθήματος

 • Τίτλος: Σχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων
 • Κωδικός: ΕΤΔ103
 • Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα: Γεωπονίας
 • Κύκλος / Επίπεδο: 2ος / Μεταπτυχιακό
 • Περίοδος Διδασκαλίας: Χειμερινή
 • Υπεύθυνος/η: Αθανασία Γούλα
 • Κοινό: Όχι


Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18

Course ID

600017070
 • Κατεύθυνση: ΚΟΡΜΟΣ
 • Τύπος Παρακολούθησης: Υποχρεωτικό
 • Εξάμηνο: 1
 • Έτος: 1
 • ECTS: 10

Πληροφορίες Τάξης

 • Σχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων
  Class ID:600155404
 • Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
 • Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
 • Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠΑθανασία Γούλα, Ευγένιος Κατσανίδης, Θωμάς Μοσχάκης, Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης
 • Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών-
 • Ώρες Εβδομαδιαία4
Κατηγορία Μαθήματος

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος

Βρείτε τον οδηγό εδώ

Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: 1) ενδιάμεσων παρουσιάσεων και τελικής παρουσίασης 2) συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 3) τελικής γραπτής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)

Λέξεις Κλειδιά

Διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων

Περιεχόμενο Μαθήματος
 • Βασικές διεργασίες μεταφοράς μάζας, ορμής και ενέργειας
 • Καθορισμός λειτουργικών παραμέτρων διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων
 • Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας
 • Εφαρμογή ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σε διεργασίες και παραγωγικές διαδικασίες
 • Διαστασιολόγηση απαιτούμενου εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας
 • Επίδραση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων στα συστατικά των τροφίμων
 • Θέματα σχεδιασμού συσκευσίας τροφίμων

Εφαρμογή όλων των παραπάνω σε μελέτη περίπτωσης

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ: Αθανασία Γούλα. Ευγένιος Κατσανίδης, Θωμάς Μοσχάκης, Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124