Προσωπικό

  • Προσωπικό
faculty image 1

Γερασόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής
faculty image 2

Γούλα Αθανασία

Επίκουρη Καθηγήτρια
faculty image 3

Κατσανίδης Ευγένιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
faculty image 4

Κουτσουμανής Κωνσταντίνος

Καθηγητής
faculty image 5

Λαζαρίδου Αθηνά

Επίκουρη Καθηγήτρια
faculty image 6

Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα-Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
faculty image 7

Μοσχάκης Θωμάς

Επίκουρος Καθηγητής
faculty image 8

Μουρτζίνος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής
faculty image 9

Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής
faculty image 10

Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή

Ειδικό Εργαστηριακό Ερευνητικό Προσωπικό

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124