Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας

Πληροφορίες Μαθήματος

 • Τίτλος: Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας
 • Κωδικός: ΕΤΔ106
 • Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα: Γεωπονίας
 • Κύκλος / Επίπεδο: 2ος / Μεταπτυχιακό
 • Περίοδος Διδασκαλίας: Εαρινή
 • Υπεύθυνος/η: Αθηνά Λαζαρίδου
 • Κοινό: Όχι


Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17

Course ID

600017073
 • Κατεύθυνση: ΚΟΡΜΟΣ
 • Τύπος Παρακολούθησης: Υποχρεωτικό
 • Εξάμηνο: 2
 • Έτος: 1
 • ECTS: 10

Πληροφορίες Τάξης

 • Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας
  Class ID:600155409
 • Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
 • Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
 • Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠΔημήτριος Γερασόπουλος, Αθανασία Γούλα , Παναγιώτης Κανδύλης, Ευγένιος Κατσανίδης, Κωνσταντίνος Κουτσουμανής, Αθηνά Λαζαρίδου, Αλεξάνδρα-Μαρία Μιχαηλίδου, Θωμάς Μοσχάκης, Ιωάννης Μουρτζίνος, Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης
 • Διδάσκοντες άλλων ΚατηγοριώνΜαγδαληνή Χατζηκαμάρη
 • Ώρες Εβδομαδιαία2
Κατηγορία Μαθήματος

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος

Βρείτε τον οδηγό εδώ

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού

Πολυμεσικό υλικό


Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία και καθοδήγηση των φοιτητών. Χρήση ΤΠΕ για τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυσης δεδομένων και συγγραφής της τελικής εργασίας.

Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςΑτομικά
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 100  ✓
Φροντιστήριο 50  ✓
Εκπόνηση μελέτης (project) 50  ✓
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 70  ✓
Προφορική παρουσία εργασίας 10  ✓
Σύνολο280 
Αξιολόγηση Φοιτητών

Περιγραφή
Αξιολόγηση της γραπτής βιβλιογραφικής ανασκόπησης της μεταπτυχιακής εργασίας με κλίμακα από 1 έως 10. Αξιολόγηση της προφορικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης με κλίμακα από 1 έως 10. Ο βαθμός υπολογίζεται ως μέσος όρος των παραπάνω αξιολογήσεων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική- αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Το υλικό διδασκαλίας (επιστημονικά άρθρα) θα είναι διαθέσιμο μετά από συνεργασία με τον επιβλέποντα/ούσα καθηγητή/τρια.


Λέξεις Κλειδιά

Επιστήμη τροφίμων, Διατροφή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια με την καθοδήγηση του/της επιβλέποντα/ούσας καθηγητή/τριας εξετάζει αναλυτικά το θέμα της μεταπτυχιακής του διατριβής όσον αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τον πειραματικό σχεδιασμό, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο/η φοιτητής/-τρια αναλαμβάνει διαφορετικό θέμα σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και πραγματοποιεί ανασκόπηση της νομοθεσίας που διέπει το συγκεκριμένο θέμα και συγγραφή μιας κριτικής μελέτης και σχολιασμού.

 

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124