Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Πληροφορίες Μαθήματος

 • Τίτλος: Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
 • Κωδικός: ΕΤΔ104
 • Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα: Γεωπονίας
 • Κύκλος / Επίπεδο: 2ος / Μεταπτυχιακό
 • Περίοδος Διδασκαλίας: Εαρινή
 • Υπεύθυνος/η: Ευγένιος Κατσανίδης
 • Κοινό: Όχι


Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17

Course ID

600017071
 • Κατεύθυνση: ΚΟΡΜΟΣ
 • Τύπος Παρακολούθησης: Υποχρεωτικό
 • Εξάμηνο: 2
 • Έτος: 1
 • ECTS: 10

Πληροφορίες Τάξης

 • Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
  Class ID:600155406
 • Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
 • Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
 • Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠΔημήτριος Γερασόπουλος, Αθανασία Γούλα, Παναγιώτης Κανδύλης, Ευγένιος Κατσανίδης, Κωνσταντίνος Κουτσουμανής, Αθηνά Λαζαρίδου, Αλεξάνδρα-Μαρία Μιχαηλίδου, Θωμάς Μοσχάκης, Ιωάννης Μουρτζίνο, Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης
 • Διδάσκοντες άλλων ΚατηγοριώνΜαγδαληνή Χατζηκαμάρη
 • Ώρες Εβδομαδιαία3
Κατηγορία Μαθήματος

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος

Βρείτε τον οδηγό εδώ

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)

Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή κατανόηση των βασικών αρχών της Επιστήμης Τροφίμων και της Επιστήμης της Διατροφής. Καλές γνώσεις Χημείας, Μικροβιολογίας και Μηχανικής Τροφίμων.

 

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού

Πολυμεσικό υλικό


Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

•Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
•Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςΑτομικά
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 100  ✓
Φροντιστήριο 60  ✓
Εκπόνηση μελέτης (project) 40  ✓
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 80  ✓
Σύνολο280 
Αξιολόγηση Φοιτητών

Περιγραφή
Αξιολόγηση του βάθους και της ποιότητας της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αξιολόγηση της κατανόησης και ικανότητας ανάλυσης των βιβλιογραφικών δεδομένων. Αξιολόγηση της τελικής συνθετικής εργασίας.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)

Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανάλογα με το θέμα που ανατίθεται σε κάθε φοιτητή/-τρια


Λέξεις Κλειδιά

Επιστήμη Τροφίμων, Διατροφή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κάθε φοιτητής/-τρια σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή θα αναλαμβάνει την εις βάθος διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων, που άπτονται της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής. Σε κάθε φοιτητή/-τρια θα ανατίθεται διαφορετικό θέμα, συμπληρωματικό με το επιστημονικό υπόβαθρο του φοιτητή και ανάλογα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα και διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων σε βάθος αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής. Θα αποκτήσουν δεξιότητες στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων και εις βάθος γνώσεις στο επιμέρους θέμα που θα κλιθούν να μελετήσουν.

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124