Μικροβιολογία Τροφίμων

Μικροβιολογία Τροφίμων
Χειμερινό εξάμηνο

Πληροφορίες Μαθήματος

 • Τίτλος: Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Κωδικός: ΕΤΔ101
 • Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα: Γεωπονίας
 • Κύκλος / Επίπεδο: 2ος / Μεταπτυχιακό
 • Περίοδος Διδασκαλίας: Χειμερινή
 • Υπεύθυνος/η: Κωνσταντίνος Κουτσουμανής
 • Κοινό: Όχι


Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18

Course ID

600017068
 • Κατεύθυνση: ΚΟΡΜΟΣ
 • Τύπος Παρακολούθησης: Υποχρεωτικό
 • Εξάμηνο: 1
 • Έτος: 1
 • ECTS: 10

Πληροφορίες Τάξης

 • Μικροβιολογία Τροφίμων
  Class ID:600155400
 • Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
 • Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
 • Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠΚωνσταντίνος Κουτσουμανής
 • Διδάσκοντες άλλων ΚατηγοριώνΜαγδαληνή Χατζηκαμάρη
 • Ώρες Εβδομαδιαία4
Κατηγορία Μαθήματος

Γενικού Υποβάθρου

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος

Βρείτε τον οδηγό εδώ

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Χρήση λογισμικών Ποσοτικής Μικροβιολογιας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (ΔιαμορφωτικήΣυμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΣυμπερασματική)

Λέξεις Κλειδιά

Ποσοτική Μικροβιολογίας, Προσδιορισμός Μικροβιακής Επικινδυνότητας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη και κατανόηση των αρχών της Ποσοτικής Μικροβιολογίας (Quantitative/Predictive Microbiology) και του Προσδιορισμού Μικροβιακής Επικινδυνότητας (Microbial Risk Assessment). Το πρώτο μέρος του μαθήματος βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων Ποσοτικής Μικροβιολογίας (μαθηματικών μοντέλων) με τη χρήση Η/Υ. Συγκεκριμένα οι φοιτητές εκπαιδεύνται στη μεθοδολογία ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της συμπερφοράς αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και τη χρήση των σχετικών διαθέσιμων λογισμικών. Στη συνέχεια, η παραπάνω γνώση χρησιμοποιείται για την λύση προβλημάτων που απαντώνται στην Βιομηχανία Τροφίμων σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον καθορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων, τον έλεγχο της συμφωνίας με τη νομοθεσία και τον καθορισμό κρίσιμων ορίων σε συστήματα HACCP με εφαρμοργή τόσο αιτιοκρατικών όσο και στοχαστικών προσεγγίσεων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στης αρχές της ανάλυσης επικινδυνότητας και περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας του προσδιορισμού επικδυνότητας ως βασικού εργαλείς διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Κουτσουμανής

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124