Νέα ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Περιηγηθείτε στο νέο site του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»

Η νέα ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, το Προσωπικό και τα εφόδια που θα αποκομίσουν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Επίσης, στοχεύει στην ενημέρωση και πληροφόρηση των φοιτητών για τυχόν έκτατες ανακοινώσεις και νέα και παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστεί να συμπληρωθούν για το ΠΜΣ.

 

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124