ΦΕΚ ΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»

Απόφαση Αριθμ. 21641

Απόφαση Αριθμ. 21641

Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» του Τμήματος Γεωπονίας της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Δείτε όλη την απόφαση εδώ.

 

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124