Εξετάσεις ΠΜΣ

Οι εξετάσεις του ΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή», θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση των υπηρεσιών Google forms και Zoom.

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος μπορεί να προκύψει από τον Covid-19, οι εξετάσεις του ΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή», θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση των υπηρεσιών Google forms και Zoom.

Συγκεκριμένα, θα λάβετε σχετικό σύνδεσμο ο οποίος θα παραπέμπει στη φόρμα (multiple choice) με τα θέματα εξέτασης. Θα πρέπει να απαντήσετε μόνο στα μαθήματα για τα οποία επιθυμείτε να εξετασθείτε και μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο θα σας δοθεί.

Η εξέταση των Αγγλικών θα πραγματοποιηθεί σε ανάλογη φόρμα υπό τη μορφή κειμένου στο χρονικό περιθώριο που θα σας ανακοινωθεί.

Στο τέλος της κάθε εξέτασης η αντίστοιχη φόρμα θα σταλεί αυτόματα στη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι παράλληλα με την εξέτασή σας θα πραγματοποιείται επιτήρηση (θα σας ζητηθεί να κάνετε διαμοιρασμό της οθόνης του υπολογιστή σας – share screen) με τη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης Zoom (Απαιτούμενος εξοπλισμός: Μικρόφωνο, κάμερα) σε σχετικό σύνδεσμο που επίσης θα σας σταλεί. Ο σύνδεσμος αυτός θα χρησιμοποιηθεί και για τη διεξαγωγή της προσωπικής σας συνέντευξης μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων.


Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με το σύνδεσμο Zoom και πριν την έναρξη των εξετάσεων θα σας δοθεί και ο σύνδεσμος Google forms.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Με εκτίμηση,
Η συντονιστική επιτροπή του
ΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124